Java Persistence API

Java Persistence API ya da kısa adıyla JPA, Java EE’nin bir parçası olarak belki, EJB’lerden sonra JSF ile birlikte en ilgi çeken ve kullanılan parçası. Bunu genel olarak iki sebebi var: Ilki tabi olarak Java’nın yayılmasına paralel olarak gelişen nesne-ilişkisel eşleştirme (object-relational mapping, ORM) ihtiyacı. Diğeri ise Java EE 5’nin parçası olarak yayımlanan EJB 3.0’ın içinde yeni bir bileşen olarak çıkarılan JPA 1.0’ın, standart Java EE yapısı içerisinde nesne-ilişkisel eşleştirme problemini nihayetinde daha sancısız ve sağduyulu olarak çözmeye niyetlenmiş olması. Bu durumu, nesne-ilişkisel eşleştirme araçlarının kısa tarihi olarak burada ve burada anlatmıştım. JPA ile geç de olsa bu problemin hal yoluna konulmuş olması güzel bir gelişme.

Ben de JPA’yı sevdiğim için bu konuda bir kitap projesi başlattım. Kitabı yazdıkça www.jpabook.com adresinden, online olarak paylaşacağım. Sadece kitabın bölümlerini değil, aynı zamanda kod gibi ek malzemeleri de buradan paylaşacağım.

Bu kitap temelde benim ve çevremde bana yardımcı olan arkadaşların bir çalışması olarak ortaya çıkıyor. Ben yazıyorum, arkadaşlarım da okumaları, gerekli ekleme, düzeltme vs. yapıyorlar. Ayrıca kodları gözden geçiriyorlar, şeytanın avukatlığını yapıp, benim saçmalıklarıma itiraz ediyorlar 🙂 Dolayısıyla bir grup çalışması oluyor bu kitap. Bu ülkede pek görülen cinsten bir şey değil. Gerek ortaya çıkış şekli gerek ise kalitesi açısından çok farklı olacağına inanıyoruz.

Okumak, en azından eleştiri ve taktirlerinizi iletmek hatta katkıda bulunmak için sizi www.jpabook.com adresine davet ediyorum 🙂

 

Bol JPA’lı günler dilerim.

 

Bu yazı toplam 1245 defa görüntülenmiştir.