Eclipse IDE Üzerine – II: Working Set, Ayarlar ve Proje Yönetimi

Bir önceki yazımızda Eclipse’e giriş yapmış, kurulumu, workspace, workbench ve perspective yapılarını ele almış ve ilk kodumuzu yazıp çalıştırmıştık. Bu yazıda Eclipse’te working set oluşturma, ayarlar ve eklentileri ele alacağız.

Eclipse’te Working Set

Projelerinizi gruplamak isterseniz, “Working Set” kullanabilirsiniz. Varsayılan working set “Window Working Set”tir ve tüm projeler varsayılan durumda buradadırlar. Yeni working setler oluşturup, projeleri onlara ekleyebilirsiniz. Sonrasında working set seçerek, sadece onun projelerinin Package Explorer’da görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Yeni bir working set oluşturup Java projelerini eklemek için File menüsünde ya da Package Explorer’da New => Java Working Set ile açılan pencerede oluşturacağınız working sete bir isim verip, var olan projelerden istediklerinizi seçip “Add” düğmesi ile kendisine ekleyebilirsiniz.  Add All” düğmesi ile sol taraftaki tüm projeleri yeni oluşan working sete ekleyebilirsiniz.

Varsayılan working set “Window Working Set”tir. Farklı bir working sete geçmek istediğinizde Package Explorer sekmesinde, sağ üstteki aşağı doğru bakan küçük üçgeni tıklayıp, açılan menüden “Select Working Set”i seçmeniz gereklidir. Çıkan pencerede istediğiniz working seti seçebileceğiniz gibi yenisini oluşturabilir ya da var olanı değiştirebilir ve silebilirsiniz. Sonra istediğiniz working seti, benzer şekilde Package Explorer sekmesinde, sağ üstteki aşağı doğru bakan küçük üçgeni tıklayıp, açılan menüden “Select Working Set”i tıklayarak seçebilirsiniz.

Yeni bir proje oluştururken de working set seçebilir ya da yenisini oluşturabilirsiniz. Bu amaçla açılan “New Java Project” penceresinde “Add project working sets” seçimini yapmanız ve altından working set seçmeniz ya da “New” düğmesini tıklayarak yeni working set oluşturmanız gereklidir.

Eclipse Ayarları

Eclipse’te tüm ayarlar Preferences altındadır.

 • JRE,
 • Workspace,
 • Font ve renk,
 • Kısa yollar, şablonlar ve diğer ayarlar.

Preferences’a, Windows ve Linux’te sağ üst köşedeki Window Mac OS’ta sol üst köşedeki Eclipse menüsünden gidilir. Kısa yolu Windows/Linux’te “CTR+,”Mac OS’ta “+,”dır.

JRE

Eclipse’in farklı projeler için farklı JRE’ler kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu amaçla JRE’leri Eclipse’e tanıtmanız gereklidir. Bunun için Preferences => Java => Installed JRE’s sayfasına gidip, buradan Eclipse’in kullanacağı JRE’leri yönetebilir, ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. Birden fazla JRE varsa, seçilen bir tanesi ise varsayılan JRE olacaktır. Preferences => General => Startup and Shutdown sayfasından workspacelerinizi düzenleyebilirsiniz.

Fontlar ve Renkler

Font ve renk ayarları, geliştirici için hem rahatlık hem de görsellik açısından önemlidir. Fontları, Preferences => General => Appearance => Colors and Fonts sayfasından değiştirebilirsiniz. Örneğin Java fontları için 11 puntoluk Monaco seçimi buradan yapılabilir.

Preferences => Editors => Text Editors => ile varsayılan arka plan (background color) ve ön plan (foreground color ) renkleri ile bunların alan seçimi (selection background color/selection foreground color) halindeki renklerini değiştirebilirsiniz. Java kodlarının daha detaylı renk ayarları için Preferences => Java => Editor => Syntax Coloring sayfasına giderek farklı Java kod parçalarının renk vb. özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Eclipse Şablonları

Eclipse’te sık yazılan Java kodları için kısa yollar mevcuttur. Var olan kısa yollara Preferences => Java => Editor => Templates ile ulaşabilirsiniz. Kısa yollar, kısaltmasını yazıp sonrasında CTRL+Space yaparak çalışırlar. Sık kullanılan kısa yollar:

 • main: Main metotu yazar
 • sysout: System.out.println() yazar.
 • syserr: System.err.println() yazar, System.out.println()’ın kırmızı renkle yazanıdır.

Ben bunları da ma, sop ve ser olarak kısaltmayı tercih ediyorum 😀

Eclipse’e Proje Yüklemek

Eclipse’e, yeni bir Eclipse projesi yükleyebilirsiniz. Örneğin bu dersin projesini, “Introduction to Object-Oriented Programming with Java”, kullanmak için, onu Eclipse’e yüklemeniz gereklidir. Bu amaçla File menüsünde ya da Package Explorer’da sağ tık ile Import’u seçin. 

 • Çıkan Import penceresinden yükleyeceğiniz projenin tipini seçin.
 • Ant, Maven. vb. tipte proje yapıları için farklı seçenekler mevcuttur.
 • Bu dersin projesi en temel Eclispe projesi olduğundan General => Existing Project into Workspace seçin ve Next’i tıklayın.
 • Sonrasında çıkan Import penceresinde ya en yukarıdaki  Browse düğmesini tıklayarak bu dersin projesinin dizinini ya da altındaki Browse düğmesini tıklayarak projenin zip dosyasını seçin.
 • Projenin patikasının seçiminize göre “Select root directory” ya da “Select archive file”da görünmesini sağlayın.
 • Eclispe’e proje yüklerken en son adımda “Copy projects into workspace” seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.
 • Ayrıca proje yüklerken “Add project into working sets”ı tıklayarak working set de seçebilirsiniz.

Eclipse’te Proje Görünümü

Eclipse, varsayılan durumda projedeki tüm paketleri alt alta sıralayarak, “flat” olarak gösterir. Bu ise yönetmesi daha zor bir görüntü oluşturur. Projedeki paketleri hiyerarşik olarak görmek için Package Explorer sekmesinde, sağ üstteki aşağı doğru bakan küçük üçgeni tıklayıp, açılan menüden “Package Presentation”i seçip, çıkan menüde “Hierarchical”ı tıklayın.

Eclipse’te Proje Kapatmak ve Silmek

Project Explorer’da pek çok proje görünmesine rağmen sadece ilgilendiklerinizin açık olmasını isterseniz, diğer projeleri kapatabilirsiniz. Kapatılan proje ile yanlışlıkla ona değişiklik yapmanın önüne geçersiniz. Eclipse workspacesi derlemek gibi, yaptığı bazı genel işlemleri kapalı projelere uygulamaz. Ayrıca Eclipse’in performansının artmasına yardımcı olur. 

Bunun için kapamak istediğiniz projede sağ tık yapıp, çıkan menüden “Close Project”i seçin. Bu durumda proje kapanacak ve ikonu değişecektir. Proje üzerinde çift tık yaparak ya da üzerinde sağ tık yapıp, çıkan menüden “Open Project”i seçerek tekrar açabilirsiniz. Proje üzerinde sağ tık yapıp, çıkan menüden “Close Unrelated Projects”i seçerseniz, o projeyle ilgisi olmayan diğer projelerin hepsini kapatır. Projelerin birbirleriyle ilgili olmalarının ne anlama geldiğini ileride göreceğiz.

Eclipse’in yönettiği bir projeyi Eclipse’ten silebilirsiniz. Eclipse, silinen bir projeden artık haberdar olmayacaktır. Silinen bir proje tekrar Eclipse’e yüklenebilir. Projeyi silmek için üzerinde sağ tık yapıp, çıkan menüden “Delete”i seçin. İsterseniz “Delete project contents on disk (cannot be undone)” de seçerek projenin diskten tamamen silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği tıklamadığınızda proje diskten silinmeyecek sadece Eclipse’ten silinecektir.

Eclipse’te Proje Özellikleri

Eclipse’de projelerin özelliklerine, proje ismi üzerinde sağ tık yapıp, çıkan menünün en altındaki Properties’i seçerek gidebilirsiniz. Resource’u seçerek projenin karakter kodlamasını (character encoding), Java Built Path => Libraries seçerek, projenin JRE’sini, Java Compiler’ı seçerek projenin derleme sürümünü, Java Code Style’ı seçerek projeye has kodlama stilini belirleyebilirsiniz. Varsa ilgili eklentilerin projeye özgü ayarlarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Eclipse’i Kapatmak

Eclipse’i işletim sisteminize göre, penceresinin sol ya da sağ üst köşesindeki kapatma düğmesinden ya da Windows/Linux’te File => Exit, Mac OS’ta Eclipse => Quit ile kapatabilirsiniz. Kapatma kısa yolu Windows/Linux’te ALT+F4, Mac OS’ta “CMD+Q (+Q)”dır.

Eclipse kapanırken size “Do you want to exit the Eclipse?” diye sorar. Bu soruyu her seferinde sormasını istemiyorsanız “Remember my decision”ı seçip “Exit”e basın.

Eclipse Kısa Yolları

Eclipse’te pek çok kısa yol vardır. Kısa yollarla ilgili yardıma Help => Help Contents ile açılan sayfada, Workbench User Guide => Reference => User Interface Information => Development Environment => List of key bindings’e giderek ulaşabilirsiniz. Internette de pek çok kısa yol listesi vardır.

Preferences => General => Keys ile, varsayılan kısa yollara ulaşabilir, yenilerini oluşturabilir ya da var olanları değiştirebilirsiniz. Help => Show Active Keybindings ile açılan pencerede kısa yolları liste olarak görebilirsiniz.

Kısa yolların pek çoğunda Windows ve Linux’teki CTRL yerine Mac OS’ta CMD () gelir. Örneğin Windows/Linux’te CTRL+D ya da Mac OS’ta CMD+D (+D) üzerinde olunan satırı siler.

Eclipse Yardım (Help)

Eclipse’te Yardım (Help) için Help menüsünü kullanın. Help => Help Contents, tarayıcıda Eclipse’in tüm yardım içeriğini açar. Help => Search, Eclipse’te sağ tarafta Help içinde arama imkanı sağlar.

Ayrıca Windows/Linux’te CTRL+3, Mac OS’ta CMD+3 (+3) ile hızlı erişimi (quick access) açıp, kısayol vb. bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Örneğin, hızlı erişim penceresinde “Run” yazıp, çıkan listeden Menus’ün altından “Run As”i seçip açık olan sınıfı çalıştırabilirsiniz.

https://help.eclipse.org/ adresinden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Bu yazı toplam 156 defa görüntülenmiştir.