Programlama Dillerinin Gelişimi – IV

Konu ile alakalı olarak daha önce yazdığım 3 yazıda, programlama dillerinin gelişimini sadece yordamsal ve nesne-merkezli dillerin üzerinden ele aldım. Tabi ki bu yaklaşım eksiktir. Çünkü böyle bir yaklaşım, programlamanın fonksiyonel (functional) ve mantıksal (logical) olan diğer iki paradigmasını yok saymaktadır. Böyle bir yaklaşıma iki sebep öne sürebilirim: İlki, atladığım bu iki yaklaşımın, genel amaçlı programlama dilleri dünyasında çok da yaygınlık bulamamış olmalarıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Haskell ya da Lisp gibi diller daha çok özel uygulamalarda, örneğin Lisp için AI, başarılı olup, genel uygulama geliştirme amacıyla pek kullanılmamışlardır. Diğeri sebebim ise bu yaklaşımlarda çok da bilgili olmamamdır.

[openbook booknumber=”9780136073475″ templatenumber=”1″]

BT’nin en temel faaliyeti olan programlama için ortaya çıkan 4 farklı (yordamsal (emperative ya da procedural), fonksiyonel (functional), mantıksal (logical) ve nesne-merkezli, (object-oriented)) yaklaşımı, tarihi serencamlarını ve bu yaklaşımların temel özelliklerini dillerle örnekleyen Sebesta’nın “Concepts of Programming Languages” isimli kitabı güzel bir kaynaktır. Her ne kadar kitabın büyük çoğunluğu yordamsal dillere ağırlık verse de çok güzel tarihi bilgilerle doludur.

Ayrıca http://www.levenez.com/lang/ adresinde programlama dillerinin tarihiyle alalakı güzel bilgiler var. Yine burada, programlama dillerini kronolojisi büyükçe bir kitapçık olarak verilmektedir. Bu kitapçıktan yola çıkarak O’Reilly yayınevi konuyla ilgili bir çalışma yaptı ve bir poster yayınladı.

Konuyla alakalı olarak aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz:

 

Bu yazı toplam 782 defa görüntülenmiştir.