Oracle’ın Java EE 5 Sertifikaları: OCP ve OCM

Daha önce yayınladığım Java SE Sertifikaları yazısının devamı niteliğinde olan bu yazıda Java EE 5 sertifikalarından bahsedeceğim.

Java EE sertifikaları ve ilgili sınavları da Java SE’deki yeniden yapılandırma sürecinden geçti. Yapılandırma, farklı Java sürümleri için farklı şekillerde sertifikalar da üretti. Dolayısıyla ortaya biraz karışık bir durum çıktı. Söyle ki: Java EE 5 için 3 tane farklı konuda OCP ve bir tane de OCM söz konusu. Bu yazıda bir dörtlü yapıyı açıklayacağım.

Java EE 5’in OCP konuları, aşağıdaki çizimden de görüldüğü gibi, Business Component Developer, Web Component Developer ve Web Services Developer‘dır. Business Component Developer OCP sınavının nosu 1Z0-860‘tir ve 61 çoktan seçmeli soruyu 150 dakikada cevaplamanızı istemektedir, başarı eşiği ise %57 fiyatı ise 426 TL’dir. Web Component Developer OCP sınavının nosu 1Z0-858‘dir ve 69 çoktan seçmeli soruyu 150 dakikada cevaplamanızı istemektedir, başarı eşiği ise %72’dir. Web Services Developer OCP sınavının nosu 1Z0-862‘dir ve 65 çoktan seçmeli soruyu 150 dakikada cevaplamanızı istemektedir, başarı eşiği ise %65’dir. Bu üç OCP için de herhangi bir Java SE OCP Programmer ya da SCJP sertifikasının zorunlu olduğunu ekleyelim. Bu verilerden anlaşıldığı gibi, Business Component Developer OCP sınavı diğerlerinden çok daha zorlu geçmektedir.

 Oracle Java EE Sertifikalari 2

 

Bu üç OCP sınavının kapsamlarına kısaca göz atalım.

Business Component Developer OCP sınavı için ana konu başlıkları şunlardır:

 • EJB 3.0 Overview
 • General EJB 3.0 Enterprise Bean Knowledge
 • EJB 3.0 Session Bean Component Contract & Lifecycle
 • EJB 3.0 Message-Driven Bean Component Contract
 • Java Persistence API Entities
 • Java Persistence Entity Operations
 • Java Persistence Query Language
 • Transactions
 • Exceptions
 • Security Management

Web Component Developer OCP sınavı için ana konu başlıkları şunlardır:

 • The Servlet Technology Model
 • The Structure and Deployment of Web Applications
 • The Web Container Model
 • Session Management
 • Web Application Security
 • The JavaServer Pages (JSP) Technology Model
 • Building JSP Pages Using the Expression Language (EL)
 • Building JSP Pages Using Standard Actions
 • Building JSP Pages Using Tag Libraries
 • Building a Custom Tag Library
 • Java EE Patterns

Web Services Developer OCP sınavı için ana konu başlıkları şunlardır:

 • XML Web Service Standards
 • SOAP 1.2 Web Service Standards
 • Describing and Publishing (WSDL and UDDI)
 • JAX-WS
 • REST, JSON, SOAP and XML Processing APIs (JAXP, JAXB and SAAJ)
 • JAXR
 • J2EE Web Services
 • Security
 • Developing Web Services
 • Web Services Interoperability Technologies
 • General Design and Architecture
 • Endpoint Design and Architecture

İçeriklerden anlaşıldığı gibi Business Component Developer OCP temelde EJB’ler ve JPA üzerine yoğunlaşmıştır, Web Component Developer OCP ise  temelde Servlet, JSP, EL ve tagler üzerine yoğunlaşmış olup JavaServer Faces (JSF) içermemektedir. Web Services Developer OCP ise temel web servis yapılarını içermekte olup RESTFul web servislerini kapsamamaktadır.

Java EE’nin en son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 7. sürümü çıktı. Bu durumda neden bir Javacının Java EE 5’in sertifikalarını almak isteyeceği şeklinde bir soru akla gelebilir. Pek çok nedeni vardır bunun. Orneğin muhtemelen projenizde Java EE ‘nin 5. sürümü kullanılıyordur ya da muhtemelen siz Java SE 5 için OCP olmuşsunuzdur. Fakat sıfırdan sertifika sürecine girecek olanlara Java EE’nin 5. sürümü yerine 6. sürümünü tavsiye ederim.

Burada bahsettiğim bu üç tane OCP’nin muhtemelen bir ya da bir kaçını aldıktan sonra hedefiniz Oracle Certified Master Java EE 5 Enterprise Architect olabilir. OCM olmak için aslında yukarıda bahsedilen OCPlerden herhangi birine sahip olmak zorunda değilsiniz. OCP Programmer sertifikasından sonra OCM olmaya doğru yönelebilirsiniz fakat bu çok da gerçekçi bir davranış olmayacaktır. Cünkü OCM Java EE 5 Enterprise Architect olabilmek çok ciddi Java EE bilgi ve tecrübesi gerektirmektedir. Dolayısıyla makul olan muhtemelen, bir kaç senede bir alınacak yukarıda bahsedilen OCP sınavlarından sonra OCM Java EE 5 Enterprise Architect olmaya yönelmektir. Zaten böyle bir süreçte bir Javacı, OCA ve OCP Programmer sınavlarını da alacağı düşünüldüğünde, neresinden baksanız minimum 3 sertifika alacak ve bu süreçte 6-7 hatta 7-8 senelik bir Java tecrübesine sahip olacaktır.

Simdi biraz da Oracle Certified Master Java EE 5 Enterprise Architect’in gerekliliklerinden bahsedelim. Oncelikle Oracle sizin bu listeden bir eğitim almanızı zorunlu tutuyor. Sonrasında ise IZ0-864 nolu ve, %57 başarı barajına sahip, 120 dakikada 64 çoktan seçmeli soruyu cevaplayacağınız bir sınavı 426 TL ödeyerek alıp geçmeniz beklenmektedir. Bu sınavın konuları ise şunlardır:

 • Application Design Concepts and Principles
 • Common Architectures
 • Integration and Messaging
 • Business Tier Technologies
 • Web Tier Technologies
 • Applicability of Java EE Technology
 • Patterns
 • Security

Bu sınav ile birlikte, alındıktan sonra 6 ay içinde tamamlanması gereken 426 TLlik bir geliştirme ödevi ve aynı maliyette bir makale yazımı vardır. Geliştirme ödevinin nosu 1Z0-865‘dir ve çokta seçmeli sınavdaki konularda kararlar verip gerekli dokümantasyonu UML kullanarak yapmanız beklenmektedir. Geliştirme ödevi sırasında, “separation of concerns”, katmanlı ve katlı mimariler (layered ve tiered-architectures) ve tasarım şablonları gibi prensip ve teknikler, performans, ölçeklenirlik, güvenlik, güvenirlik vb. konulardaki mimari yaklaşımlar ile JDBC ve JPA gibi alternatif teknolojiler arasında yapılan seçimlerin tartışılıp, vermiş olduğunuz kararların güçlü ve zayıf olduğu noktaların belirtilmesini içeren 120 dakikalık 1Z0-866 nolu makale yazımı da OCM Java EE 5 Enterprise Architect olmanın son adımını oluşturmaktadır. Sunu da belirtelim ki bu dört adımın, yani eğitim, sınav, ödev ve makale yazımının herhangi bir sırayla yapılması mümkündür.

Bir sonraki yazıda da Java EE 6’nin sertifikalarına göz atalım.

Bol sertifikalı günler dilerim 🙂

Bu yazı toplam 1685 defa görüntülenmiştir.