Örnekler: 3. Bölüm

3. Bölüm – Java’nın Temelleri

Bu bölümde Java’nın temel yapıları ele alınıyor. Java kaynak kodunun yapısı, anahtar kelimeleri, veri tipleri, ifadeleri, cümleleri ve blokları ile kodlama standartları işlenmektedir.

EscapesDemo.java EscapesDemo, Java’daki escape karakterlerini gösteren bir örnektir.

package org.javaturk.oop.ch03;

/**
 * @author <a href="mailto:akin@javaturk.org">Akin Kaldiroglu</a>
 * <p>
 * For more info please @see <a href="http://www.javaturk.org">http://www.javaturk.org</a>
 * </p>
 * 
 * This is an example that shows how the escape characters in Java are used.
 */
public class EscapesDemo {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Backspace: " + '\b');
    System.out.println("Linefeed: " + '\n');
    System.out.println("Form feed: " + '\f');
    System.out.println("Carriage return: " + '\r');
    System.out.println("Apostrophe-quote: " + '\'');
    System.out.println("Quotation mark: " + '\"');
    System.out.println("Backslash: " + '\\');
  }
}

 

VariablesDemo.java VariablesDemo, değişik değişken tanımları ile ilgili bir örnektir.

package org.javaturk.oop.ch03;

/**
 * @author <a href="mailto:akin@javaturk.org">Akin Kaldiroglu</a>
 * <p>
 * For more info please @see <a href="http://www.javaturk.org">http://www.javaturk.org</a>
 * </p>
 * 
 * This is an example that shows how variables of different types are declared, initialized and
 * defined.
 */
public class VariablesDemo {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Declaring a variable
		int i;
		boolean b;	
		String s1;
//		Do not use a variable before defining it!
//		System.out.println(i + " " + b + " " + s1);
		
		// Initializing a variable
		i = 8;
		b = false;
		s1 = "javaTurk.org";
		
//		After they are defined and we can use them.
		System.out.println(i + " " + b + " " + s1);
		
		
		// Defining a variable
		int j = 18;
		float sin30 = 0.6f;
		String s2 = new String("Selam :)");
		System.out.println(j + " " + sin30 + " " + s2);
	}
}

 

UnicodeSelamDemo.java UnicodeSelamDemo, Java’daki Unicode karakterlerinin kullanımını gösteren bir örnektir.

package org.javaturk.oop.ch03;

/**
 * @author <a href="mailto:akin@javaturk.org">Akin Kaldiroglu</a>
 * <p>
 * For more info please @see <a href="http://www.javaturk.org">http://www.javaturk.org</a>
 * </p>
 * This is an example that shows how the Unicode characters are used in Java. It prints
 * "Hello" in Japanese and Arabic.
 */
public class UnicodeSelamDemo {

	public static void main(String[] args) {
		String selamInJapanese = "\u4eca\u65e5\u306f\u4e16\u754c";
		System.out.println("Japonca da Selam Dünya " + selamInJapanese);
		//Notice \n
		System.out.print("Ya da\n");
		
		char ch1 = '\u4eca';
		char ch2 = '\u65e5';
		char ch3 = '\u306f';
		char ch4 = '\u4e16';
		char ch5 = '\u754c';
		
		System.out.println("Japonca da Selam Dünya: \t" + ch1 + ch2 + ch3 + ch4 + ch5);

		String selamInArabic = "\u0633\u0644\u0627\u0645";
		//Notice \t
		System.out.println("Arapça Selam: \t" + selamInArabic);
	}
}

Bu yazı toplam 3795 defa görüntülenmiştir.

Leave a Reply

*

*